Sherwood Digital Copy & Print

You are here: Home Reverse Trace A Phone Number
17 February 2018
เสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด

เสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด

เสื้อโปโลคุณลักษณะข้อดีจุดบกพร่องกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง

คุณสมบัติจุดแข็งข้อตำหนิและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง

ลักษณะผ้า TK ข้อที่ 1

เสื้อที่ทำจากเนื้อผ้าประเภทนี้จะมีมูลค่าถูกที่สุด

คุณสมบัติจุดแข็งข้อบกพร่องและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK ข้อที่ 2

มีความคงสภาวะได้รูป

คุณลักษณะข้อดีจุดอ่อนพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK ข้อที่ 3

ไม่หดไม่ยาน

คุณสมบัติจุดแข็งข้อตำหนิกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK ประการที่ 4

เนื้อผ้าจะมีความวาว

สรรพคุณจุดเด่นจุดอ่อนพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK อย่างที่ 5

ใช้ไปสักพัก จะมีสัณฐานเป็นขน

คุณสมบัติจุดเด่นสิ่งบกพร่องพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK อันที่ 6

เนื้อผ้าจะขับถ่ายอากาศได้นิดหน่อย

สรรพคุณจุดดีข้อตำหนิพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK ข้อที่ 7

ถ้าหากใส่อยู่ในที่แสงอาทิตย์ร้อน ๆ หรือว่าอากาศอบอ้าว จะรู้สึกไม่สบายตัว

คุณลักษณะข้อดีจุดบกพร่องพร้อมทั้งลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ข้อที่ 1

มีความคงทนถาวรสูง

คุณลักษณะข้อดีข้อบกพร่องและลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC ข้อที่ 2

ง่ายต่อการรีดเรียบ

สรรพคุณจุดเด่นข้อตำหนิพร้อมด้วยลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ข้อที่ 3

ใส่ที่สะดวก

คุณสมบัติข้อดีสิ่งบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC ประการที่ 4

มีความคงรูป ไม่ยับง่าย

สรรพคุณจุดเด่นข้อด้อยพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC ข้อที่ 5

เนื้อผ้ามีความเงางาม

คุณสมบัติจุดดีข้อบกพร่องและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC ประการที่ 6

การซึมเหงื่อปานกลาง

คุณสมบัติจุดเด่นจุดอ่อนพร้อมทั้งลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ประการที่ 7

ผ้ามีการย้วยบ้างเมื่อผ่านการซัก

สรรพคุณจุดแข็งข้อด้อยพร้อมกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง cotton100 ประการที่ 1 ถ่ายความร้อนดีเยี่ยม

คุณลักษณะจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมด้วยประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด cotton100 อย่างที่ 2 ซับน้ำเป็นเลิศ

สรรพคุณข้อดีจุดด้อยพร้อมด้วยลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง cotton100 อันที่ 3 เนื้อผ้า นุ่ม เรียบ